به گزارش روابط عمومی مرکز تفرش و به نقل از نوروزی رئیس مرکز  پرسنل و مربیان و کارآموزان مرکز در کمپین فرهنگی اجتماعی تفرش که به مناسبت گرامیداشت هفته فرهنگی تفرش در روز شنبه 11 شهریور ماه برگزار گردید با شعار هر ایرانی یک مهارت حضور داشتند

در این کمپین که گروههای مختلف ادارات ونهاد های دولتی و غیر دولتی و اقشار مختلف جامعه اعم از شهر و روستا مشارکت داشتند با هدف ایجاد نشاط اجتماعی برگزار گردید

نوروزی در ادامه افزود کارآموزان مرکز با در دست داشتن پلاکاردهایی با هدف ترغیب شهروندان به مهارت آموزی حضور چشمگیری داشتند .