به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای تفرش ، دستاوردها و توانمندی های مهارت کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای تفرش در نمایشگاهی که به مناسبت هفته فرهنگی تفرش در پارک حکیم نظامی برگزار میگردد به نمایش گذاشته شد .

این نمایشگاه که  از تاریخ 11 شهریور لغایت 17 شهریور با هدف آشنایی شهروندان با خدمات ادارات شهرستان برگزار گردید روستاهای شهرستان نیز مشارکت داشتند

کارآموزان مرکز خواهران به اجرای کار زنده در غرفه مرکز پرداختند .