بنا به گزارش روابط عمومی مرکز تفرش و به نقل از نوروزی رئیس مرکز در مورخه 31/05/96 دوره آموزشی امداد و نجات و اطفاء حریق برای کارآموزان و پرسنل اداره برق تفرش برگزار شد در این دوره که تعداد 80 نفر حضور داشتند به مربیگری نیروهای هلال احمر و آتش نشانی اجرا گردید و ضمن برگزاری آموزش تئوری در محوطه مرکز عملیات امداد صحنه برق گرفتگی سیم بانان توسط نیروهای هلال احمر اجرا گردید و در    ادامه یکی از پرسنل آتش نشانی بصورت عملی دوره اطفاء حریق را آموزش دادند .