همزمان با هفته ملی مهارت علی میرزایی فرماندار تفرش به اتفاق حسینی نماینده مردم تفرش ، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی و ایمانپور بخشدار مرکزی تفرش از قسمت های مختلف مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران و خواهران شهرستان تفرش بازدید نمودند در این دیدار حسینی نماینده محترم شریف تفرش و آشتیان و فراهان ضمن تاکید بر گسترش آموزش های فنی و حرفه ای و نقش آن در تولید و اشتغال کشور تاکید نمودند