به نقل از روابط عمومی مرکز تفرش ، در تاریخ 31/04/96 پرسنل و مربیان مرکز در دفتر امام جمعه شهرستان تفرش حضور یافتند و نوروزی رئیس مرکز به ارائه عملکرد آموزش های فنی و حرفه ای در سطح شهرستان پرداخت و ضمن معرفی همکاران فنی و حرفه ای به ا مام جمعه محترم ،  از عملکرد ایشان تقدیر نمود و در ادامه حاج آقا مؤمنی امام جمعه شهرستان تفرش آموزشهای فنی و حرفه ای را در راستای اقتصاد مقاومتی و اشتغال مفید دانستند و از مجموعه آموزشهای فنی و حرفه ای به خاطر فعالیت های همه جانبه در عرصه اشتغال تقدیر و تشکر نمودند و در خاتمه نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حاج آقا مؤمنی برگزار گردید .