به نقل از روابط عمومی مرکز تفرش در مورخه 09/02/96 کارگاه آموزشی پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی با محوریت تحکیم بنیان خانواده در سالن اجتماعات مرکز با حضور پرسنل و کارآموزان مرکز برگزار گردید، در این کارگاه آموزشی سرکارخانم امینی ریاست محترم بهزیستی شهرستان تفرش به بیان معزلات و بیماریهای ناشی از بی بند و باری های خانوادگی پرداختند و ضمن تشکر از مرکز فنی و حرفه ای تفرش ، آموزش به جوانان را یکی از راه حل های اساسی در حل مشکلات خانوادگی برشمردند .