اسلاید

ساعت

چهارشنبه, ۱۷ جولای ۲۰۱۹
چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۸
چهارشنبه, ۱۴ ذیقعده ۱۴۴۰

برگزاری جلسه با اداره زندانهای تفرش در خصوص برنامه ریزی اجرای آموزش در سال 98 --- 1398/01/26

به نقل از روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای تفرش در تاریخ 26/01/98  جلسه ای در خصوص برنامه ریزی اجرای آموزش در زندانها و همچنین آموزش به سربازان با حضور طالبی رئیس اداره زندان و شکوهی مسئول اشتغال و حرفه آموزی زندانها و رئیس و کارشناسان مرکز تشکیل گردید .در این جلسه طالبی رئیس اداره زندانها ضمن تشکر از زحمات سال 97 ، آموزشهای فنی و حرفه ای را برای سربازان و زندانیان مفید دانستند و خواستار همکاری هر چه بیشتر ا ین دو ارگان شدند .