اسلاید

ساعت

جمعه, ۲۴ می ۲۰۱۹
جمعه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
جمعه, ۱۹ رمضان ۱۴۴۰

برگزاری جلسه شورای اداری و آموزشی مرکز 1397/10/17

به نقل از روابط عمومی مرکز تفرش در تاریخ 1397/10/17 جلسه شورای اداری و آموزشی مرکز در اتاق رئیس مرکز تشکیل گردید . نوروزی رئیس مرکز ضمن ارائه عملکرد آموزشی به بیان نقاط ضعف و قوت عملکرد مرکز در سال 1397 پرداختند و عملکرد امسال را مطلوب دانستند و در ادامه سایر اعضاء جلسه به بیان مسائل در حوزه کاری خود پرداختند .