اسلاید

ساعت

چهارشنبه, ۱۷ جولای ۲۰۱۹
چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۸
چهارشنبه, ۱۴ ذیقعده ۱۴۴۰

برگزاری اولین جلسه شورای مهارت شهرستان تفرش 1397/10/11

در ابتدا جلسه نوروزی رئیس مرکز به ارائه توضیحات راجع به عملکرد فنی وحرفه ای در بخشهای مختلف پرداختند و شاه محمدی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان ضمن تشریح قانون نظام جامع آموزشی و دستورالعمل شورای ملی مهارت بر ترویج و تقویت فرهنگ کار و تولید ، کارآفرینی و اخلاق حرفه ای مبتنی بر ارزشهای اسلامی و ملی تأکید نمودند و از دستگاههای حاضر در جلسه تقاضای هم افزایی در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص بازار نمودند و در ادامه کار فراهانی فرماندار تفرش درجلسه شورای مهارت شهرستان گفت:باید تفکرحرفه آموزی ومهارت آموزی دربین دانش آموزان نهادینه شود..

حمیدرضافراهانی افزود:با توسعه حرفه ومهارت آموزی دربین جوانان میتوان درجهت ایجاد اشتغال پویا گامهای موثربرداشت.

فراهانی تصریح نمود:هنرتفرشی دوزی یکی ازاصیل ترین هنرها درسطح استان وکشورشناخته شده و بایستی دراین زمینه نسبت به مهارت آموزی وآموزش این هنراصیل بین جوانان قدم برداشت.

وی گفت:هنرصنایع دستی تفرش دارای پیشینه طولانی درزمینه های مختلف می باشد ومیتوان ازاین ظرفیت نیزبه نحواحسن بهره برد.

tafreshفراهانی فرماندارتفرش با تاکید بربهره مندی ازظرفیت ها وپتانسیل های موجود شهرستان درخصوص حل مشکل اشتغال ،خواستارنیازسنجی توسط دستگاههای ذیربط شهرستان شد و فرماندارتفرش درپایان ازآمادگی فرمانداری وظرفیت و پتانسیل های موجودشهرستان جهت ایجاد تعامل واشتغالزایی درسطح شهرستان خبرداد.