اسلاید

ساعت

جمعه, ۲۴ می ۲۰۱۹
جمعه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
جمعه, ۱۹ رمضان ۱۴۴۰

حضور کارشناس مشاور مرکز فنی و حرفه ای در دبیرستان شهید چمران در راستای اجرای طرح ایران مهارت

به نقل از روابط عمومی مرکز تفرش ، مهندس توکلی در دبیرستان شهید چمران حضور یافت و برای دانش آموزان پایه های هشتم ، نهم و دهم راجع به اموزشهای فنی و حرفه ای و اهمیت مهارت آموزی سخنرانی نمودند.