اسلاید

ساعت

جمعه, ۲۴ می ۲۰۱۹
جمعه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۸
جمعه, ۱۹ رمضان ۱۴۴۰

همزمان با هفته پژوهش دانش آموزان دبیرستان شرف از کارگاههای مرکز بازدید نمودند1397/09/25

همزمان با هفته پژوهش دانش آموزان دبیرستان دخترانه شرف از کارگاههای مرکز بازدید نمودند و مربیان کارگاهها در خصوص روند کسب مهارت های اختصاصی کارگاه توضیحاتی به دانش آموزان ارائه نمود.